Zvezde

Zvezda je nebesko telo koje zrači sopstvenom svetlošćuSferoidnog je oblika, a u stanju plazme (visoko jonizovanog gasa na velikoj temperaturi) sastoji se najviše od vodonika i helijuma, i tek malog dela od drugih elemenata. Zvezda stvara energiju u svom jezgru termonuklearnim reakcijama. Ta energija se prenosi u okolni prostor putem konvekcije elektromagnetnog zračenja i čestica.

Većina atoma hemijskih elemenata težih od helijuma koji trenutno postoje u vasioni, kao i svi elementi teži od litijuma su nastali u središtima zvezda preko procesa nukleosinteze.

Najbliža zvezda Zemlji je Sunce, izvor svetlosti, toplote i života za našu planetu. Ostale zvezde (sa izuzetkom pojedinih supernova) su vidljive samo tokom noći, kao sjajne tačke na nebu koje trepere usled efekta Zemljine atmosfere. U svakodnevnom govoru pod pojmom zvezde se ponekad smatraju i vidljive planete, pa čak i komete i meteori.

Zvezde

Zvezda je nebesko telo koje zrači sopstvenom svetlošćuSferoidnog je oblika, a u stanju plazme (visoko jonizovanog gasa na velikoj temperaturi) sastoji se najviše od vodonika i helijuma, i tek malog dela od drugih elemenata. Zvezda stvara energiju u svom jezgru termonuklearnim reakcijama. Ta energija se prenosi u okolni prostor putem konvekcije elektromagnetnog zračenja i čestica.

Većina atoma hemijskih elemenata težih od helijuma koji trenutno postoje u vasioni, kao i svi elementi teži od litijuma su nastali u središtima zvezda preko procesa nukleosinteze.

Najbliža zvezda Zemlji je Sunce, izvor svetlosti, toplote i života za našu planetu. Ostale zvezde (sa izuzetkom pojedinih supernova) su vidljive samo tokom noći, kao sjajne tačke na nebu koje trepere usled efekta Zemljine atmosfere. U svakodnevnom govoru pod pojmom zvezde se ponekad smatraju i vidljive planete, pa čak i komete i meteori.

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.